Regulamin zwrotów i wymiany w salonach stacjonarnych


I. Postanowienia ogólne.
§ 1
W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w salonach Monnari, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Salony Monnari - salony sprzedaży prowadzone przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Monnari Trade na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista Salonów Monnari stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
b. Konsument – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu Cywilnego,
c. Towary – wszelkie produkty zakupione w Salonach Monnari,
d. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Towaru,
e. Karta Upominkowa - elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający posiadacza do jego realizacji w Salonach Monnari. Szczegółowe warunki używania Karty Upominkowej określa Regulamin Karty Upominkowej Monnari, dostępny w siedzibie Monnari Trade S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź i w Salonach Monnari.
f. Dowód zakupu - oryginał paragonu lub faktura VAT wydana podczas zakupu w Salonie Monnari 
§ 2
1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian towarów nabytych w Salonach Monnari.
2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego dostępnego pod adresem emonnari.pl. Zakupy we wskazanym sklepie internetowym nie są objęte programem zwrotów i wymian towarów określonym w Regulaminie.
3. Regulamin dostępny jest :
a. w siedzibie Monnari Trade S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź;
b. w Salonach Monnari.
§ 3
Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.
II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.
§ 4
1. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru w terminach:
- wymiana - 7 dni od Daty Sprzedaży.
- Zwrot - 14 dni od Daty Sprzedaży.
2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać w Salonie Monnari w którym dokonano zakupu Towaru.
§ 5
Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
a. Konsument posiada dowód zakupu Towaru (paragon lub faktura)
b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń,
c. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym, i niezniszczonym opakowaniu,
d. Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki) i zabezpieczenia (np. wkładki higieniczne w kostiumach kąpielowych),
e. Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. paski, broszki itp.
f. Konsument dokonujący zwrotu lub wymiany w Salonie Monnari jest zobowiązany do wypełnienia odpowiednich protokołów zawierających jego dane osobowe.
g. Wyroby pończosznicze oraz bielizna, w tym piżamy, ze względów higienicznych nie podlegają wymianie i zwrotowi.
a. Wymiana Towaru.
§ 6
Konsument może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.
b. Zwrot Towaru.
§ 7
1. W przypadku zwrotu Towarów przez Konsumenta zwrot ceny odbywa się na Kartę Upominkową.
2. Jeżeli Konsument nie posiada Karty Upominkowej, zostanie mu ona wydana, a zwrot ceny będzie równoważny z pierwszym zasileniem Karty Upominkowej, niezbędnym do aktywacji Karty.
III. Uwagi i skargi.
§ 8
1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Salonach Monnari, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź lub e-mailem na adres: marketing@monnari.com.pl.
2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.
3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 9
Regulamin wchodzi w życie dnia 15.09.2015 r.

Najczęściej szukane

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem