WYPRZEDAŻ 30%-60%! DODATKOWE 15% NA WYBRANE MODELE Z KODEM HOT24

Regulamin zakupów w sklepie internetowym emonnari.pl


CZĘŚĆ 1: DEFINICJE

1.1    W niniejszym regulaminie Sklepu Internetowego Monnari Trade S.A (emonnari.pl), zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1.1.1    „Sprzedawca” lub „Monnari”– MONNARI TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi , ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 184276, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział  Gospodarczy KRS, NIP 7251784741, REGON 472333285, kapitał zakładowy 3.056.308,90 zł w całości wniesiony, e-mail esklep@monnari.com.pl;
1.1.2    „Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://emonnari.pl oraz jej podstronach;
1.1.3    „Klient” –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o założenie konta w Sklepie albo zawarła ze Sprzedawcą Umowę poprzez złożenie Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
1.1.4    „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie Internetowym zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
1.1.5    „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies , która znajduje się pod tym adresem https://emonnari.pl/polityka_prywatnosci_i_plikow_cookies.html;
1.1.6    „Towary” – rzeczy znajdujące się w asortymencie sklepu Sprzedawcy;
1.1.7    Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z funkcjonalności Sklepu;
1.1.8    Newsletter - udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości (maili) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

CZĘŚĆ 2: POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1    Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną usług polegających na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
2.2    Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy , cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i art. 661  Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
2.3    Ceny Towarów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen Towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Towarów.
2.4    Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki do Klienta ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie:https://emonnari.pl/platnosci -i-dostawa,12.html
2.5    Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta przez Klienta.
2.6    Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w części 3 niniejszego Regulaminu.
2.7    Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Wysyłka produktów dokonywana jest zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie: https://emonnari.pl/platnosci-i-dostawa,12.html
2.8    Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartfon lub tablet). Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie działającego adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny (np. Windows, MacOS) i przeglądarka internetowa.
2.9    Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są pod adresem https://emonnari.pl/polityka-prywatnosci,11.html
2.10    Sklep zastrzega prawo do przedstawiania oferty cenowej oraz akcji promocyjnych innych niż aktualnie obowiązujące w sieci salonów stacjonarnych Monnari.
2.11    Sprzedawca informuje, że Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
2.11.1    przesyłając korespondencję na adres Monnari Trade S.A. ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź
2.11.2    za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: esklep@monnari.com.pl
2.11.3    telefonicznie pod numerem telefonu do Biura Obsługi Klientów Sklepu Internetowego: +48422371334 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

CZĘŚĆ 3: ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

3.1    Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
3.2    Aby założyć konto w Sklepie należy wejść w zakładkę „ZALOGUJ” znajdującą się w górnej części każdej z podstron składających się na Sklep, a następnie odnośnik „Przejdź do rejestracji”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
3.3    Formularz należy wypełnić podając w nim prawdzie dane wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia i dostawy produktów tj.: nazwę, adres, dane kontaktowe zamawiającego: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, ponadto hasło do Konta.
3.4    Podany w formularzu adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na konto.
3.5    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z prawdą, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
3.6    Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny   dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
3.7    Posiadanie konta w sklepie jest wymagane do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu oraz do korzystania z ofert wymagających korzystania z kodów rabatowych, które udostępnia Sprzedawca.
3.8    Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również w toku składania zamówienia, na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie.
3.9    Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma możliwość śledzenia statusu zamówienia, odstąpienia od umowy  oraz wglądu w historię swoich zamówień bezpośrednio ze swojego konta.
3.10    Po zalogowaniu się na Konto, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.
3.11    Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3.12    Czynności związane z założeniem, funkcjonowaniem i wypowiedzeniem umowy o założenie Konta, są nieodpłatne.
3.13    Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres:

Sklep internetowy emonnari.pl
Magazyn Centralny
ul. Dąbrowskiego 4
93-173 Łódź

lub e-mailem na adres: esklep@monnari.com.pl
Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

CZĘŚĆ 4: ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA
4.1    Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych w Sklepie przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4.2    Zamówienia można składać poprzez swoje Konto na stronie emonnari.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4.3    Na stronie emonnari.pl umowy zawierane są w języku polskim.
4.4    W celu złożenia zamówienia Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Ze względów technicznych maksymalna ilość sztuk w jednym koszyku wynosi 20, zaś maksymalna wartość zamówienia przy formie płatności „za pobraniem” wynosi 1.000 zł. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Towarów, usunięcia znajdujących się tam Towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów. W tym miejscu Klient może podać również kod rabatowy, jeżeli taki posiada. Kod rabatowy może podać wyłącznie Klient zalogowany, który posiada konto w sklepie emonnari.pl
4.5    Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości Towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
4.6    Po dodaniu do koszyka wszystkich Towarów, jakie Klient chce zamówić, zostaną wyświetlone dostępne sposoby płatności oraz dostawy wraz z kosztami. Aktualne sposoby oraz koszty dostawy są dostępne pod adresem: https://emonnari.pl/platnosci-i-dostawa,12.html Po wybraniu powyższych opcji należy kliknąć przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
4.7    W kolejnym kroku należy podać dane zamawiającego, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w danych Konta) oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z prawdą.
4.8    Jeżeli Klient nie posiada Konta i nie chce go zakładać, powinien wybrać opcję BEZ REJESTRACJI wpisać swój poprawny i działający adres e-mail i kliknąć DALEJ. W następny kroku należy podać dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia tj. imię i nazwisko, adres wysyłki oraz numer telefonu. Istnieje możliwość zaznaczenia opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT”W takim przypadku należy wpisać wskazane dane do faktury.
4.9    Istnieje także możliwość założenia konta w Sklepie w trakcie składania zamówienia poprzez wybranie opcji „Chcę przy okazji zakupu założyć konto” i wypełnienie formularza z miejscem na podanie hasła i danych osobowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z prawdą, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.
4.10    Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Obowiązku Informacyjnego zaznaczając odpowiednie pola oraz kliknięcie przycisku „PRZEJDŹ DO PODSUMOWANIA”.
4.11    W podsumowaniu zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
4.12    W celu złożenia i realizacji zamówienia Klient musi przejść całą procedurę zakupu online obowiązującą w Sklepie emonnari.pl. Kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” powoduje złożenie wiążącego zamówienia przez Klienta na Towary znajdujące się w Koszyku. Sklep potwierdzi drogą mailową złożenie zamówienia, bezpośrednio po wysłaniu przez Klienta zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia nie oznacza akceptacji zamówienia. Oznacza ona potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep. Sklep dokonuje przetworzenia zamówienia i przygotowuje zamówienie do wysyłki albo informuje Klienta o niemożliwości realizacji złożonego zamówienia w całości lub w części. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki, Klient otrzyma wiadomość mailową o przygotowaniu złożonego w Sklepie zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy  sprzedaży następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej przygotowanie zamówienia do wysyłki (potwierdzenie realizacji zamówienia).
4.13    Towary objęte zamówieniem zostaną wysłane do Klienta po opłaceniu przez niego pełnej ceny zamówienia oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane w inny sposób, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku płatności przelewem internetowym (Przelewy24) wymagane jest otrzymanie przez Sprzedawcę z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji.
4.14    Towar pozostaje własnością Sprzedawcy, aż do chwili zapłaty przez Klienta ceny za złożone zamówienie, w pełnej wysokości.
4.15    Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy Towarów. Dla Klientów Zalogowanych dostępne są następujące sposoby płatności: przelew internetowy (w tym karta płatnicza) obsługiwany przez zewnętrzną platformę obsługi płatności internetowych Przelewy24 oraz pobranie, z tym zastrzeżeniem, że wartość jednego zamówienia za pobraniem nie może przekraczać kwoty 1.000 zł brutto. Dla Klientów niezalogowanych dostępny jest przelew internetowy  (w tym karta płatnicza) obsługiwany przez zewnętrzną platformę obsługi płatności internetowych Przelewy24.
4.16    Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy Towarów:
4.16.1    odbiór osobisty w czynnych salonach stacjonarnych dostępnych pod linkiem: https://emonnari.pl/salony
4.16.2    przesyłka kurierska (za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD) na wskazany adres
4.16.3    dostawa do paczkomatu firmy Inpost. Możliwości dostaw za pośrednictwem paczkomatu InPost może być niedostępna dla niektórych Towarów z uwagi na ich cechy uniemożliwiające skorzystanie z tej formy dostawy (np. gabaryty, sposób pakowania), w takim przypadku przy wyborze sposobu dostawy opcja „paczkomat InPost” będzie niedostępna.
4.17    Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą Towarów ponosi Klient. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta zamówienia dotyczącego zakupu Towarów znajdujących się w koszyku. Szczegółowe informacje o sposobach płatności oraz dostawy Towarów oraz ich kosztach są dostępne pod adresem: https://emonnari.pl/platnosci-i-dostawa,12.html
4.18    Sprzedawca ma prawo ustalać określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca.
4.19    Dla zalogowanych Klientów, możliwa jest dostawa do dowolnego, czynnego salonu stacjonarnego Monnari na terenie Polski, gdzie przesyłkę należy odebrać osobiście (Szczegółowe informacje o sposobach płatności oraz dostawy Towarów oraz ich kosztach dostępne są pod adresem: https://emonnari.pl/platnosci-i-dostawa,12.html  . Lista salonów dostępna jest w pod adresem: https://salon.emonnari.pl/Po dostarczeniu przesyłki do wybranego salonu, Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że przesyłka w wybranym salonie jest gotowa do odbioru.
4.20    Zamówienie z odbiorem osobistym w salonie jest możliwe tylko dla Klientów zalogowanych i wyłącznie po opłaceniu online ceny za złożone zamówienie, w pełnej wysokości. Płatność przy odbiorze nie jest możliwa w przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie
4.21    Przesyłka dostarczona do salonu Monnari oczekuje na obiór przez klienta 7 dni od momentu dostarczenia jej do salonu. Po tym terminie zostaje zwrócona do magazynu sklepu internetowego, gdzie zamówienie zostaje anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone Klientowi zgodnie z procedurą odstąpienia od umowy (patrz: CZĘŚĆ 5 regulaminu).
4.22    Sklep  realizuje sprzedaż przy użyciu elektronicznego obiegu dokumentów, w związku z tym przesyłki z Towarem nie zawierają drukowanych dokumentów.
4.23    Faktura zakupu jest dostarczana do klienta w formacie PDF w e-mailu potwierdzającym realizację zamówienia.
4.24    Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
4.24.1    przy płatności przelewem internetowym (Przelewy24): po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
4.24.2    w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem: po zawarciu umowy sprzedaży.
4.25    W przypadku nieopłacenia zamówienia z płatnością online w ciągu 24 godzin od jego złożenia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
4.26    Zamówienia są realizowane w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
4.27    Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie lub też do dokonania zakupy bez rejestracji w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

CZĘŚĆ 5: ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

5.1    Klienci mają prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dnia odbioru towaru.
5.2    Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli Klient odeśle do Sklepu lub przekaże do otwartego salonu Monnari zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu.
5.3    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:
5.3.1    elektronicznego formularza zwrotów dostępnych na stronie https://emonnari.pl/zwroty
5.3.2    wysyłając maila na adres: esklep@monnari.com.pl
5.3.3    pisemnie, wysyłając odstąpienie od umowy na adres:

Dział Zwrotów Sklepu Internetowego emonnari.pl
Magazyn Centralny
ul. Dąbrowskiego 4
93-173 Łódź

5.3.4    osobiście, w dowolnym, czynnym Salonie Sprzedaży Monnari.
5.4    Termin do odstąpienia od umowy uważa się za zachowany, jeżeli Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia. Po takim zgłoszeniu odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje 14 dniowy termin na zwrot  Towaru do Sklepu internetowego lub dowolnego, czynnego salonu stacjonarnego Monnari.
5.5    Klient  może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie internetowej pod adresem dla Klientów niezalogowanych https://emonnari.pl/zglos-zwrot.html  i dla Klientów zalogowanych  https://emonnari.pl/odstapienie-od-umowy,8.html
5.6    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
5.7    Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w danej transakcji. W przypadku płatności „Przy odbiorze” zwrot środków jest realizowany na numer rachunku bankowego wskazanego w formularzu zwrotu.
5.8    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania zwracanych przez Klienta rzeczy lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.9    W przypadku zwrotu części zmówienia  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Ponadto, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5.10    Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5.11    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych - jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

CZĘŚĆ 6: REKLAMACJE

6.1    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta za dostarczenie Towaru zgodnego z umową.
6.2    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) jeżeli Towar jest niezgodny z umową Klient może żądać:
6.2.1    naprawy Towaru lub
6.2.2    wymiany Towaru.
6.3    Ponadto jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy Sprzedawca:
6.3.1    odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
6.3.2    nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
6.3.3    próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal oraz w sytuacjach, gdy:
6.3.4    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
6.3.5    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6.4    Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
6.5    W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
6.6    Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wiązałoby się z nadmiernymi kosztami. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
6.7    Uprawnienia określone w niniejszej części Regulaminu przysługują Klientowi jedynie w zakresie nabycia Towaru przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego. Roszczenia z tytułu rękojmi zgłaszane przez inne podmioty niż wymienione w zdaniu pierwszym, rozpatrywane są na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
6.8    Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego Towaru Klientowi. Reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w Sklepie można zgłosić w ciągu dwóch lat od daty zakupu zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie https://emonnari.pl/
6.9    W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
6.10    Reklamowany towar musi zostać odesłany na adres:
Sklep internetowy emonnari.pl

Dział Reklamacji Monnari
Magazyn Centralny
ul. Dąbrowskiego 4
93-173 Łódź

6.11    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego oraz po dotarciu reklamowanego towaru do Sklepu. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail niezwłocznie wraz z podaniem informacji, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
6.12    Konsument (art. 22(1) Kodeksu cywilnego) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

CZĘŚĆ 7: NEWSLETTER

7.1    W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Sprzedawcę informacja w formie wiadomości e-mail, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
7.2    Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych Salonów oraz inne wiadomości dotyczące sprzedaży Towarów.
7.3    Każdy Newsletter zawiera:
7.3.1    informację o Sprzedawcy jako nadawcy Newslettera,
7.3.2    wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
7.3.3    informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
7.4    Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
7.5    Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej Sklepu w polu „NEWSLETTER”:
7.5.1    podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
7.5.2    wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i zaznaczenie check-box’a oznaczającego potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptację jego treści, naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
7.5.3    kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera ze strony”.
7.6    Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
7.7     Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu email) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
7.8    Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów zrezygnować z dotychczas świadczonej usługi Newsletter poprzez naciśnięcie (kliknięcie) na link „Anulowanie subskrypcji Newslettera” umieszczony w stopce każdego Newslettera. Anulowanie subskrypcji jest równoznaczne z cofnięciem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zamówieniu usługi Newslettera, jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego przed anulowaniem subskrypcji.

CZĘŚĆ 8: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1    Regulamin jest dostępny na stronie emonnari.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy.
8.2    Sprzedawca zastrzega prawo do zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak:
8.2.1    zmiana przepisów prawa powodująca konieczność dostosowania wzajemnych praw i obowiązków uregulowanych w niniejszym Regulaminie w celu zachowania ich zgodności z prawem,
8.2.2    wydanie przez odpowiednie organy, sądy lub urzędy decyzji, postanowień, zaleceń lub interpretacji powodujących konieczność zmiany treści niniejszego Regulaminu,
8.2.3    rozbudowa, zmiana lub wycofanie dotychczasowych lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług lub udogodnień dla Klientów (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów),
8.2.4    zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
8.2.5    konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiłyby w niniejszym Regulaminie,
8.2.6    zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści niniejszego Regulaminu,
8.2.7    poprawa obsługi Klientów
8.2.8    przeciwdziałanie nadużyciom,
8.2.9    zmiana procesu zawierania umów i składania zamówień za pośrednictwem Sklepu
8.3    Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie internetowej Sklepu. Zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni o zmianach poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej. Użytkownicy, którzy korzystają z usługi Newsletter zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres ich poczty elektronicznej informacji o zmianie.
8.4    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni, licząc od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu. W odniesieniu do zarejestrowanych Klientów zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianie.
8.5    Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia za wyjątkiem zapisów 2.11, 5.11. CZĘŚCI 6 I 7, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. zgodnie z art. 7 i 11 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 2581).

Opublikowano: 30.12.2022 r.

Najczęściej szukane